Blog > Komentarze do wpisu
Monografia liczby 7

Scenariusz zajęć w klasie pierwszej

 

Temat bloku: Boże Narodzenie

Temat dnia: Świąteczne przygotowania

Temat zajęć: Monografia liczby 7. Nauka pisania liczby 7.

Cel ogólny:

 • kształcenie pojęcia liczby 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • nauka pisania liczby 7.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi klasyfikować elementy zbiorów
 • potrafi określić liczebność zbiorów
 • potrafi dopełniać do 7
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi do określenia kolejności przedmiotów
 • potrafi wskazać przedmiot w szeregu, o którym mówi nauczyciel
 • potrafi odmierzyć za pomocą słomki długość łańcucha
 • umie zapisać cyfrę 7 zgodnie ze wskazaniami nauczyciela

Metody: podające (wyjaśnienie), praktyczne

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: płyta z piosenką do zabawy powitalnej, karteczki z cyframi od 1 do 6, rysunki choinek i innych rzeczy które wieszane są na choince, 7 bombek, 7 cukierków, 7 dzwoneczków, 7 gwiazdek, łańcuchy różnej długości, pocięte na jednakowe długości słomki, karty pracy

 

Przebieg:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1.Powitanie

Przeprowadza zabawę powitalną „Cześć-okej!”

2. Sprawdza pracę domową uczniów.

 

3. Powtórzenie wiadomości.

Nauczycielka rozdaje uczniom karteczki z cyframi od 1 do 6, następnie podaje działania dodawania i odejmowania w zakresie 6, np. 4+2, 3+1, 5-2 itp.

 

Nauczycielka pokazuje kartonik z liczbą np. 5,3,4, 6

 

Nauczycielka pokazuje kartoniki z liczbami 1, 2, 3,4,

 

4. Poznanie nowej liczby- 7.

Nauczycielka wiesza na tablicy 6- elementowy zbiór- choinki. Prosi by dzieci ze swoich liczmanów ułożyły zbiór odpowiadający liczbie elementów  na tablicy oraz by policzyły z ilu elementów składa się zbiór.

 

Dokłada jeden element. Zadaje dzieciom pytanie: „Z ilu elementów składa się teraz zbiór?”

 

5. Aspekt kardynalny

liczby 7

Prosi by dzieci usiadły w kółeczku na dywanie. W środku rozkłada przedmioty, które wieszane są na choince: 7 bombek, 7 cukierków, 7 dzwoneczków, 7 gwiazdek. Przedmioty są ze sobą wymieszane. Nauczycielka prosi by dzieci pogrupowały odpowiednio przedmioty

( np. dzwoneczek z dzwoneczkami), następnie zadaje pytania dzieciom:

a)Ile elementów znajduje się w poszczególnych zbiorach? Prosi by dzieci pokazały na palcach tę liczbę.

b) Co mają wspólnego przedstawione zbiory?

c) Czy w klasie znajdują się zbiory 7- elementowe?

 

6. Aspekt porządkowy.

Wiesza na tablicy 7 narysowanych elementów związanych ze świętami, tak by rozmieszczone były w rzędzie jeden obok drugiego. Prosi by dzieci policzyły ile jest elementów.

 

Prosi by dzieci powiedziały jaki element ma na myśli. Nie mówi tego wprost, a np.: „Jest to 3 element od prawej strony, a 5 od lewej”.

 

Po chwili przestawia elementy i w podobny sposób jak wcześniej prowadzi ćwiczenie.

 

Wymienia jeden element w szeregu  na inny. Prosi by dzieci powiedziały, który element z kolei to był (licząc od prawej i od lewej strony). Ćwiczenie to powtarzane jest jeszcze kilka razy.

7. Aspekt miarowy liczby 7.

Rozdaje uczniom pocięte na jednakowe długości słomki i dwa łańcuchy na choinkę różnej długości . Prosi by uczniowie za pomocą słomki określiły długość poszczególnych łańcuchów tzn. powiedziały ile słomek mieści się w długości poszczególnych łańcuchów.

 

8. Nauka pisania cyfry 7.

Pokazuje kartonik z pisaną cyfrą 7.

 

Demonstruje sposób pisania cyfry 7.  Zwraca uwagę na miejsce rozpoczęcia pisania, na kierunek ruchu ręki i rozmieszczenie poszczególnych elementów cyfry w kratkach.

 

Prosi by dzieci pisały palcem cyfrę 7 w powietrzu,  a następnie na plecach kolegi.

 

Rozdaje dzieciom kartę pracy na której napisana jest cyfra 7.

 

9. Zadanie  pracy domowej i podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

 

 

3. Pokazują właściwy wynik działań poprzez podniesienie karteczki z odpowiednią cyfrą.

 

 

 

 

Dzieci podają liczbę o dwa mniejszą.

 

Dzieci podają liczbę o dwa większą-pokazują kartonik

 

4. Układają liczmany i określają liczebność zbiorów.

 

 

 

 

 

Odpowiadają na pytanie: „Zbiór składa się z 7 elementów.”

 

 

5. Dzieci siedząc w kółeczku, porządkują przedmioty a następnie odpowiadają  na pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dzieci liczą elementy szeregu.

 

 

 

 

Mówią nazwę przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci określają miejsce elementu w szeregu.

 

 

 

7. Odmierzają długość łańcuchów.

 

 

 

 

 

 

8.  Obserwują i słuchają tego, co mówi nauczyciel.

 

 

 

 

 

 

 

Piszą palcem na różne sposoby.

 

Piszą cyfrę w karcie pracy.

Około 2 minut

 

 

1 minuta

 

3 minuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 minuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

 

 

 

 

 

10 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut

 

 

 

poniedziałek, 24 maja 2010, galeczkas

Polecane wpisy

 • Edukacja środowiskowa

  Temat: Co w lesie piszczy?- poznajemy las nad potokiem Bystrzanka. Cele ogólne: Kształtowanie pojęcia las Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech lasu Zapozn

 • Co lubię - klasa II

  Temat bloku: Święto naszych mam Temat dnia: Co lubię? Tematy zajęć/ edukacje (wpis do dziennika): Indywidualne pisanie odpowiedzi na pytanie co lubię na podstaw

 • Wiosenne barwy+scenariusz zajęć

  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej Data zajęć: 20 kwietnia 2010 Temat bloku: Wiosenne barwy Temat dnia: Na łące Tematy zajęć/ edukacji (wpi